Цени

Цени на курсовете за категория "B" и категория "B 78"

Цената за категория „B“ e 1 250.лв. 

( Цената е с ДДС  ! Цената включва цялото обучение и всички изпитни такси ! )

Цената за категория „B 78“ – АВТОМАТИК e 1350 лв.

( Цената е с ДДС ! Цената включва цялото обучение и всички изпитни такси ! )

Цената включва:

Учебни материали

за теоретична подготовка

Курс теория

състоящ се от 40 учебни часа

Вътрешен изпит

по теория

Курс по практика

31 учебни часа по 50 мин

Вътрешен изпит

по практика

Важно!

Цената включва

изпитните такси за първоначално явяване на изпитите по теория и практика пред ДАИ!

Цената на един допълнителен учебен час

е 30 лв.

Цената на един допълнителен учебен час

на автоматик е 35 лв.

БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ

Запиши се