Цени

Цени на курсовете за категория "B" и категория "B 78"

Цената за категория “B” e 900 лв. 
Цената за категория “B 78” – АВТОМАТИК e 950 лв.

Цената включва:

Учебни материали

за теоретична подготовка

Курс теория

състоящ се от 40 учебни часа

Вътрешен изпит

по теория

Курс по практика

31 учебни часа по 50 мин

Вътрешен изпит

по практика

Важно!

Цената НЕ включва

изпитните такси за изпитите пред ДАИ!

Цената на един допълнителен учебен час

е 30 лв.

Цената на един допълнителен учебен час

на автоматик е 35 лв.

БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ

Запиши се

„ЕКСПРЕС- В“ ООД