Курсове за категория В

Обучение по теория

Авто Обучение за кандидат-шофьори

Авто Обучение е учебно помагало за теоретична подготовка на кандидат-шофьори за категория B. Обучението предлага видео лекции подредени по теми, изпитни въпроси за всяка тема с разяснение от Закона за движението по пътищата и провеждане на вътрешен изпит за проверка на знанията. Ползвай Авто Обучение навсякъде от своя телефон, таблет или компютър.

С Авто Обучение получаваш:
– видео лекции с нагледно анимирани ситуации
– тестове с всички въпроси – гарантирано преминаваш през 100% от въпросите
– кратки видео разяснения към трудните въпроси
– аудио коментар от закона за всеки въпрос
– обучение, което те води последователно стъпка по стъпка
– изпит 100% идентичен с официалния изпит по теория

Учебното помагало се предоставя БЕЗПЛАТНО на всеки наш курсист !

Обучението по теория се провежда в оборудван за тази цел кабинет. Часовете се провеждат от 16.00-19.00 ч. В края на курса се провежда вътрешен изпит . Времето за решаване е 40 мин. Различните въпроси са с различен брой верни отговори, като максималният брой точки е 97.За да получите оценка „Да“, трябва общо  да имате от 87 до 97 точки. Кандидатите които не издържат изпита се явяват на поправителен изпит! След успешно положен вътрешен изпит кандидата се допуска до изпит пред ИААА(Изпълнителна агенция автомобилна администрация-Министерство на транспорта).

Обучение по практика

Обучението по практика се провежда със специално оборудван за тази цел автомобил! Задължителния минимален брой часове е 31, като един учебен час по управление е с продължителност от 50 мин. От които 5 мин. В началото и 5 мин в края са за встъпителен и заключителен инструктаж! Максимален брой часове няма! Часовете включват управление на автомобил в градски и извън градски условия. Курса започва със запознаване с автомобила, начини за пускане на двигателя, как се потегля и как се спира с автомобила. Следващата стъпка е да усвоим и превключването на предавките (скоростите) във възходящ и низходящ ред . Тези действия ще упражним на спокойно място и едва след това се започва с управлението в градски условия! С една дума не се излиза веднага по улиците! Обучението е индивидуално, като на всеки курсист се отделя необходимото време и внимание за придобиване не нужните знания умения и навици за безопасно управление на превозното средство !шофьорски курсове категория В.Към средата на курса се провежда междинен изпит след провеждането на който ще преценим нивото което сме достигнали и над какво още трябва да се работи. В края на курса се провежда и вътрешен изпит по време на който до Вас ще седне мой колега, който пък от своя страна ще направи оценка на придобитите умения и навици по време на курса. След успешно положен вътрешен изпит кандидата се допуска до изпит пред ИААА(Изпълнителна агенция автомобилна администрация-Министерство на транспорта).

Място на провеждане на курса

За ваше улеснение смените на курсистите могат да се извършват на 

Запиши се