Изпитни листовки

Решаване на изпитни листовки

След успешно положен вътрешен изпит , кандидатът се допуска до изпит пред ИА АА (Изпълнителна Агенция Автомобилна Администрация ). Времето за решаване е 40 мин. Въпросите  са с един или повече от един верни отговори, като трябва да се посочат всички верни отговори за да се приеме отговора за верен ! Максималният брой точки е 97. За да получите оценка „Да“, трябва общо  да имате от 87 до 97 точки. Кандидатите които не издържат изпита се явяват на поправителен изпит! 

Авто Обучение за кандидат-шофьори

Авто Обучение е учебно помагало за теоретична подготовка на кандидат-шофьори за категория B. Обучението предлага видео лекции подредени по теми, изпитни въпроси за всяка тема с разяснение от Закона за движението по пътищата и провеждане на вътрешен изпит за проверка на знанията. Ползвай Авто Обучение навсякъде от своя телефон, таблет или компютър.

С Авто Обучение получаваш:
– видео лекции с нагледно анимирани ситуации
– тестове с всички въпроси – гарантирано преминаваш през 100% от въпросите
– кратки видео разяснения към трудните въпроси
– аудио коментар от закона за всеки въпрос
– обучение, което те води последователно стъпка по стъпка
– изпит 100% идентичен с официалния изпит по теория

Учебното помагало се предоставя БЕЗПЛАТНО на всеки наш курсист !

Запиши се