Шофьорски изпити

Обработката на документите за явяването на изпит пред ИААА е безплатно!

Първото явяване на вътрешните изпити по теория и практика са включени в цената на курса!  (всяко следващо явяване на вътрешен изпит е 30 лв.)*

       ВАЖНО !  *    На вътрешен изпит се явявате тогава, когато се подготвите добре и сте сигурни че ще издържите изпита ! Политиката на фирмата е такава ,че не определя конкретни дати за вътрешен изпит за който кандидатът по една или друга причина в този момент не се чувства подготвен за явяване на изпит !На изпит се явявате тогава когато се почувствате подготвени (теория) и (практика).По този начин ограничаваме явяванията на изпит и от там и увеличението на цената на курса !!!

Фирмата гарантира качество и коректност в обучението!

Шофьорски изпит по теория

За да се явите на изпит по теория пред ИААА(Изпълнителна агенция автомобилна администрация-Министерство на транспорта) , трябва да сте издържали вътрешния изпит по теория и не е нужно да сте приключили с часовете по практика !

unnamed

Практически шофьорски изпит

За да се явите на практически изпит пред ИААА(Изпълнителна агенция автомобилна администрация-Министерство на транспорта) трябва да сте издържали успешно изпита по теория пред ИААА и след като сте издържали вътрешния изпит по практика . Изпита по практика пред ИААА се състои в самостоятелно управление на автомобила в градски условия. Обикновено изпита се провежда в района в който е протекло обучението, но има и изключения тъй като правилата за движение са еднакви навсякъде ! Продължителността на изпита е 30 мин. След приключването на изпита се прави обобщен анализ на управлението от председателя на изпитната комисия който поставя и крайната оценка!

 

  • пътен знак
  • пътен знак
  • пътен знак
  • пътен знак

 

Изпитите пред ИААА, се заснемат с видеокамери!