Обучението по теория

се провежда в оборудван за тази цел кабинет. Часовете се провеждат от 16.00-19.00 ч. В края на курса се провежда вътрешен изпит на който се решават 3 бр. листовки, като всяка листовка съдържа 15 въпроса.Времето за решаване е 40 мин.Различните въпроси са с различен брой верни отговори, като максималният брой точки е 97.За да получите оценка „Да“, трябва общо на трите листовки да имате от 87 до 97 точки. Кандидатите които не издържат изпита се явяват на поправителен изпит! След успешно положен вътрешен изпит кандидата се допуска до изпит пред ИААА(Изпълнителна агенция автомобилна администрация-Министерство на транспорта).

 kat.3570

Обучението по практика

се провежда със специално оборудван за тази цел автомобил! Задължителния минимален брой часове е 31, като един учебен час по управление е с продължителност от 50 мин. От които 5 мин. В началото и 5 мин в края са за встъпителен и заключителен инструктаж! Максимален брой часове няма! Часовете включват управление на автомобил в градски и извън градски условия. Курса започва със запознаване с автомобила, начини за пускане на двигателя, как се потегля и как се спира с автомобила. Следващата стъпка е да усвоим и превключването на предавките (скоростите) във възходящ и низходящ ред . Тези действия ще упражним на спокойно място и едва след това се започва с управлението в градски условия! С една дума не се излиза веднага по улиците! Обучението е индивидуално, като на всеки курсист се отделя необходимото време и внимание за придобиване не нужните знания умения и навици за безопасно управление на превозното средство !шофьорски курсове категория В.Към средата на курса се провежда междинен изпит след провеждането на който ще преценим нивото което сме достигнали и над какво още трябва да се работи. В края на курса се провежда и вътрешен изпит по време на който до Вас ще седне мой колега, който пък от своя страна ще направи оценка на придобитите умения и навици по време на курса. След успешно положен вътрешен изпит кандидата се допуска до изпит пред ИААА(Изпълнителна агенция автомобилна администрация-Министерство на транспорта).

 

2015-03-08_00.11.43

 Място на провеждане на курса

За ваше улеснение смените на курсистите могат да се извършват на :

  • бензиностанция OMV ( Метростанция Хаджи Димитър ) 
  • пл. Свети Александър Невски